top of page

Korporátní
právo

Korporátní právo jako součást obchodního práva řeší především zakládání, fungování a změny uvnitř korporací. Ve sféře obchodních společností jsou kromě vnitřních záležitostí těchto korporací upravovány i vzájemné vztahy mezi orgány firem nebo oblast podnikatelských seskupení. Pro začínající i zavedené firmy poskytujeme poradenství od volby právní formy podniku a jeho založení, až po kompletní právní servis.​

V oblasti korporátního práva nabízíme:
  • zakládání všech forem obchodních společností a příprava zakladatelských dokumentů

  • zajištění všech podnikatelských oprávnění včetně zastupování před příslušnými institucemi

  • zastoupení před notářem, řešení změn v obchodním rejstříku a na dalších dotčených úřadech

  • zajištění správného průběhu konání valné hromady obchodní společnosti

  • přípravu a realizace přeměn, restrukturalizací i likvidací podniků

  • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností

  • pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy osob ve firmách

bottom of page