top of page

Daňové
právo

Zajišťujeme velmi úzké propojení právních a daňových služeb s cílem poskytnout klientům kompletní službu na jednom místě: Těsná inkorporace daňového týmu do struktury advokátní praxe a přítomnost advokátů zaměřených na daňové právo přinášejí unikátní stupeň provázanosti daňové a právní agendy, a tím maximální synergii služeb v obou oblastech. Disponujeme jedinečnou kombinací právní odbornosti a znalostí tuzemské i mezinárodní daňové problematiky.​

V rámci daňového práva zajišťujeme:

  • pravidelné služby zajišťující kompletní daňový servis a poradenství pro velké korporace

  • příprava přiznání k DPPO, včetně související dokumentace pro budoucí daňové kontroly

  • revize a strukturování smluv s dodavateli a odběrateli

  • daňové strukturování transakcí a investic

  • podpora ve všech oblastech daní, které souvisí s podnikáním v České republice a na Slovensku, zejména v oblastech daní z příjmů právnických osob, DPH a zdaňování zaměstnanců

  • řešení problematiky převodních (transferových) cen, včetně zpracování nebo aktualizace příslušné dokumentace

  • asistence korporacím s investiční pobídkou ve formě slevy na dani v rámci přípravy přiznání k DPPO, následných kontrol ze strany MFČR a MPO a komunikace s úřady

  • asistence korporacím uplatňujícím odčitatelnou položku na výzkum a vývoj (posouzení možnosti uplatnění odpočtu a souladu připravené dokumentace s legislativními požadavky, příprava dokumentace jako takové)

bottom of page