top of page

Co obnáší vyhlášení osobního bankrotu?

Dostali jste se do situace, kdy nezvládáte hradit své závazky? Pak je na čase uvažovat o vyhlášení osobního bankrotu. Co to obnáší?

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot můžete vyhlásit v situaci, kdy máte dva nebo více dluhů po splatnosti a nejste schopni dostát svým závazkům. Osobní bankrot je způsob, jak se dlužníci mohou vypořádat v rámci insolvenčního řízení vypořádat se svými závazky vůči věřitelům. Hlavním účelem konkurzního řízení je oddlužení, které může zahrnovat:

  • uspokojení věřitelů, např. z majetku dlužníka,

  • zrušení části nebo všech dluhů.

Osobní bankrot má dvě podoby a to: První z nich nabízí řešení v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy jste nejdéle po dobu 5 let povinni pravidelně odevzdávat všechny své příjmy mimo nezabavitelného minima a zároveň dochází k prodeji vašeho majetku. Získané částky pak míří k věřitelům a rovněž slouží k pokrytí výdajů za práci insolvenčního správce.

Druhým řešením je zpeněžení majetku formou dražby. O tom, jakým způsobem proběhne oddlužení, rozhodují nezajištění věřitelé.


Co obnáší vyhlášení osobního bankrotu

Osobní bankrot může vyhlásit ten, kdo má více věřitelů, má peněžité závazky déle než 30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Dlužník nesmí mít dluhy z podnikání. O oddlužení si mohou požádat i OSVČ, které mají dluhy spotřebitelské povahy.

Osobní bankrot může na sebe vyhlásit dlužník například v zastoupení advokátem. Žádost o oddlužení se podává na krajský soud jako návrh na oddlužení. Přihlášku do osobního bankrotu je potřeba poslat elektronicky, musí obsahovat všechny přílohy. Vypracování přihlášky do osobního bankrotu vyžaduje znalost práva, proto je vhodné obrátit se na odborníky, v tomto případě AK NAXERA & PARTNEŘI, kteří vám odborně a srozumitelně poradí.

Comments


bottom of page