top of page

Na co si dát pozor při převodu obchodního podílu?

Při převodu obchodního podílu je velmi důležité jaké mají kupující a prodávající postavení při prodeji firmy a je ho nutné odlišit. Kupující si v první řadě musí nechat udělat právní a účetní audit. Na co si dát pozor při převodu obchodního podílu?

Převod obchodního podílu

Velmi často se stává, že se společníci firmy rozhodnou převést obchodní podíl na třetí osobu. Musí to však výslovně připouštět společenská smlouva. V případě, že tento bod není ve společenské smlouvě ukotven, není možné obchodní podíl převést.

V případě, že chce společník svůj podíl převést na jiného společníka, lze převést obchodní podíl se souhlasem valné hromady. V některých společenských smlouvách je uvedeno, že souhlas valné hromady není potřeba. Pokud má společnost pouze jediného společníka, pak je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby.


Pozor na předkupní právo

Společenská smlouva může také obsahovat ustanovení o předkupním právu k obchodnímu podílu ve prospěch jiných společníků. Je-li takové ustanovení ve společenské smlouvě zakomponováno, pak je třeba předkupní právo před převodem obchodního podílu vypořádat, tj. nabídnout společníkům obchodní podíl přednostně ke koupi.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, smí společník jako převodce uzavřít s nabyvatelem smlouvu o převodu obchodního podílu. Smlouva musí být vyhotovena písemně, je důležité v ní vymezit o jak velký obchodní podíl se jedná. Nabyvatel, který je třetí osobou musí ve smlouvě výslovně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě ve společnosti, popřípadě stanovám. Podpisy na smlouvě nezapomeňte úředně ověřit. Potřebujete-li převést obchodní podíl, pak se obraťte na odborníky z AK NAXERA & PARTNEŘI, kteří vám odborně a srozumitelně poradí.

Comments


bottom of page