top of page

Na co si dát pozor při prodeji nemovitosti?

Prodáváte nemovitost? Smlouvu o prodeji nemovitosti je nutné připravit ve vhodné formě, její nedodržení má za následek neplatnost a to má řadu negativních důsledků. Poradíme vám jaké povinnosti souvisí s obsahem kupní smlouvy na dům a co by měla obsahovat ta správná.

Smlouva o prodeji nemovitosti

Podstatou smlouvy o prodeji bytu je převod vlastnictví nemovitosti výměnou za cenu, která je vyjádřena v penězích. Smlouvu o prodeji bytu sepisuje notář, který pak dohlíží na řádný průběh notářského zápisu chránícího zájmy obou stran. Podpisem kupní smlouvy prodávající převádí vlastnická práva k nemovitosti na kupujícího. Kupující naopak zaplatí prodávajícímu cenu nemovitosti (v době trvání úkonu nebo se zavazuje zaplatit ve stanovené lhůtě).


Náležitosti smlouvy o prodeji nemovitosti

Smlouva o prodeji domu musí obsahovat:

Smlouva o prodeji domu se skládá ze dvou částí, a to části úvodní a části řádné. V úvodní části smlouvy o předběžném prodeji bytu by mělo být uvedeno datum a místo uzavření smlouvy a upřesněny strany smlouvy. Účastníky smlouvy mohou být fyzické osoby, právnické osoby a organizační složky, kterým zákon přiznává právní způsobilost (např. komanditní společnost). Údaje obsažené ve smlouvě by měly umožnit bezproblémovou identifikaci:

  • fyzická osoba - jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu, (nepovinné), rodné číslo;

  • právnická osoba / organizační složka, které zákon přiznává právní způsobilost - název (firma), adresa sídla, IČ a DIČ, údaje osoby zastupující subjekt.

  • Smluvní strany jsou běžně označovány jako „Prodávající“ (resp. v souladu s občanským zákoníkem „Prodávající“) a „Kupující“.

  • Vlastní část smlouvy by měla obsahovat prohlášení prodávajícího potvrzující vlastnictví domu. Měli byste také uvést základ pro nabytí práv k předmětu smlouvy, tj. uvést dokument, na jehož základě bylo právo převedeno na prodávajícího.

Smlouva o prodeji domu musí být uzavřena ve formě notářského zápisu. Podpis smlouvy bez zachování její oficiální povahy má za následek neplatnost smlouvy. Pro profesionální radu vždy kontaktujte AK NAXERA & PARTNEŘI, kteří vám odborně a srozumitelně poradí.

bottom of page