top of page

Potřebujete vymoci pohledávky?

Chcete vymáhat své nesplacené dluhy? Potřebujete efektivní inkasní společnost? Nevíte jak začít? Doporučujeme tento článek.

Potřebujete získat své peníze zpět?

Na úplném začátku, před podpisem smlouvy s inkasní společností, je vhodné vybrat si takovou společnost, která provede jako první krok prověření finanční situace dlužníka. Díky němu můžete posoudit šance na vymožení nesplaceného dluhu. Pokud je dlužník například blízko úpadku, nemá smysl pouštět se do vymáhání vysoké částky. Je lepší se pak zaměřit na vymáhání její části, samozřejmě s tím, že zbytek dluhu by neměl promlčet.


Jak na vymáhání pohledávek

Ne každé prodlení s úhradou pohledávek musí skončit několikatýdenním soudním řízením, které s sebou nese i nemalé náklady. Než se rozhodnete pro procesní cestu, vyplatí se vyzkoušet metody měkkého vymáhání pohledávek. Způsobů, jak přimět dlužníka k vyrovnání vzniklé pohledávky, je několik. První je odeslání výzvy k platbě. Obvykle se takové dopisy zasílají doporučeným dopisem s dodejkou nebo e-mailem (pak však může dlužník snadněji odmítnout přijetí zprávy).

Mezi základní techniky vymáhání pohledávek patří také SMS výzva a navázání telefonického kontaktu za účelem vyvíjení tlaku na dlužníka. Poslední dostupnou možností je hrozba zápisu nepoctivého dodavatele do jednoho (nebo více) registrů dlužníků - nejde o nekrytou hrozbu, protože podle českého zákona může každý věřitel přenést údaje dlužníka do takového registru. Obrátit se na soud je poslední možností, nicméně je to také nejúčinnější cesta z patové situace. V tomto scénáři učiníme patřičné kroky k získání pravomocného rozsudku, podle kterého soudní exekutor vymůže dluh z majetku dlužníka.

V případě, že výše pohledávky, kterou hodláme vymáhat, je vysoká, je využití služeb advokátní kanceláře nebo profesionální inkasní společnosti výhodným řešením - přestože náklady na takový exit jsou jistě nejvyšší, ušetříme čas, která často stojí mnohem víc. Potřebujete-li odbornou radu, AK NAXERA & PARTNEŘI, je pro vás řešením. Neváhejte je kontaktovat.

Comments


bottom of page