top of page

V čem jsou výhody firemního právníka?

Firemní právníci jsou páteří právního prostředí každé společnosti. Ať už se jedná o nadnárodní obchodní společnost nebo místní firmu, firemní právník je nezbytnou součástí každé obchodní firmy. Jsou odborníky v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností. Jaké jsou výhody služeb firemního právníka?

Proč mít firemního právníka?

Pomáhají firmám se všemi právními záležitostmi tak, aby se jejich klienti nemuseli obávat žádných právních problémů v jejich podnikání. Existuje spousta věcí, se kterými můžete získat pomoc od podnikového právníka.

Firemní právník je subjekt, který zajišťuje právní soulad jakéhokoli podniku. Musí se vypořádat s různými věcmi, od obchodních transakcí až po poradenství společnosti a jejímu vedoucímu oddělení v právních záležitostech, které budou společnosti plně prospěšné.


Role firemního právníka

Jak již bylo zmíněno dříve, hlavní úlohou podnikového právníka je zajistit bezproblémové podnikání svého klienta v oblasti právního poradenství. Navíc podnikový právník musí řešit spoustu věcí. Jeho pracovní náplní je nejčastěji příprava právních dokumentů, udržování právního prostředí, poradenství firmě, kontrola transakcí, zastoupení při právních a úředních úkonech, atd.


Základním výhodou je, že tato osoba je vždy přítomna a může vám pomoci vyřešit problémy. Je však vhodné mít na paměti, že advokát ve společnosti zná realitu trhu právních služeb a dokáže optimalizovat náklady na spolupráci s advokátní kanceláří. Je třeba zdůraznit, že v dynamickém právním prostředí je klíčová přítomnost specialisty, který dokáže posoudit soulad smluv s platnými normami.

Příkladem je GDPR, nový zákon EU, který upravuje zpracování osobních údajů ve firmách. Vztahuje se nejen na informace o zákaznících, ale také na údaje o zaměstnancích a kandidátech. V praxi platí, že pro posouzení souladu smluv ve firmě s novými předpisy musí právník všechny smlouvy přezkoumat a v tomto ohledu je vyhodnotit. Člověk bez patřičných znalostí to neudělá a alternativou je najmout si za tímto účelem advokátní kancelář, což může být velmi nákladné. Nemáte-li firemního právníka, pro profesionální radu vždy kontaktujte AK NAXERA & PARTNEŘI, kteří vám odborně a srozumitelně poradí.

Comments


bottom of page