top of page

Smluvní
poradenství

Zajišťujeme právní poradenství a analýzu smluv za účelem jejich posouzení a výkladu s ohledem na platný zákon.

Připravujeme memoranda a analýzy, více či méně rozsáhlé, týkající se různorodých otázek souvisejících s danou smlouvou. Klientům poskytujeme doporučení s ohledem na jejich konkrétní situaci. V případě porušení smlouvy druhou stranou, zajišťujeme přípravu a odeslání výzev k plnění či předžalobních výzev. Klienty zastupujeme při jednání s druhou stranou i ve sporech vzniklých ze smluvních vztahů.

Našim klientům zajišťujeme:

  • Posouzení a analýza smlouvy.

  • Konzultace v oblasti smluvních závazků a smluvní odpovědnosti.

  • Zajištění právního zastoupení při vymáhání smluvního plnění.

  • Zastoupení před soudy.

bottom of page