top of page

Ochrana osobních
dat

Naše advokátní kancelář se široce věnuje také problematice e-commerce a právní problematice nových technologií, a to jak z pohledu práv autorských a průmyslových, tak také v oblasti ochrany osobnosti, mediálního práva, reklamy a marketingu, což nám umožňuje rychle se orientovat v potřebách klientů z těchto oblastí v souvislosti s Nařízením GDPR.​

Služby poskytované v souvislosti s Nařízením GDPR:

 • právní posouzení postupů správce údajů při zpracování osobních údajů a navržení nutných změn pro zajištění souladu tohoto zpracování s Nařízením GDPR (audit)

 • hodnocení rizikovosti zpracování, nutnosti provádění DPIA

 • provádění právní revize smluv s klienty a textu a podoby získávaných souhlasů subjektů údajů se zpracováním osobních údajů dle Nařízení GDPR

 • revize interních směrnic a postupů klientů při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR

 • příprava dokumentů, nutných pro soulad s principem odpovědnosti podle GDPR

 • právní poradenství při zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (dříve "citlivých údajů")

 • definování nových pravidel, jak s osobními údaji správně zacházet a zpracovávat je v souladu s Nařízením GDPR

 • poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

 • zajištění školení:

  • pro subjekty zpracovávající osobní údaje a jejich zaměstnance - na míru, podle specifik konkrétního zpracování osobních údajů

  • pro pověřence pro ochranu osobních údajů

 • právní asistence při nastavení transferu dat do třetích zemí (Privacy Shield)

 • zastupování při sporech v souvislosti s GDPR (správní řízení, občanskoprávní spory)

 • řešení otázek práv subjektu údajů

bottom of page